• Address No.76 Xinda Rd.,Fenshui,Zhoutie Town,Yixing City,Jiangsu Province,China
  • Email allen@zozen.com
Menu

PRODUCT CENTER

23.3 MW YQL thermal fluid heater for chemical industry

23.3 MW YQL thermal fluid heater for chemical industry

Product capacity: 23.3 MW

Working pressure: 23.3 MW

8 tph WNS series gas-fired steam boiler project for hospital industry

8 tph WNS series gas-fired steam boiler project for hospital industry

Product capacity: 8 tph

Working pressure: 8 tph

8.2 MW YYW gas-fired thermal fluid heater for food industry

8.2 MW YYW gas-fired thermal fluid heater for food industry

Product capacity: 8.2 MW

Working pressure: 8.2 MW

40 tph SZS series low NOx gas-fired steam boiler for pharmaceutical industry

40 tph SZS series low NOx gas-fired steam boiler for pharmaceutical industry

Product capacity: 40 tph

Working pressure: 40 tph

4.2MW WNS series heavy oil fired hot water boiler project for textile industry

4.2MW WNS series heavy oil fired hot water boiler project for textile industry

Product capacity: 4.2MW

Working pressure: 4.2MW

20 tph SZL series coal-fired boiler project for rubber industry

20 tph SZL series coal-fired boiler project for rubber industry

Product capacity: 20 tph

Working pressure: 20 tph

6 tph WNS series condensing gas-fired steam boiler for battery industry

6 tph WNS series condensing gas-fired steam boiler for battery industry

Product capacity: 6 tph

Working pressure: 6 tph

2 tph WNS condensing gas-fired boiler for feed industry

2 tph WNS condensing gas-fired boiler for feed industry

Product capacity: 2 tph

Working pressure: 2 tph

6 tph WNS condensing gas-fired fire tube boiler project for chemical industry

6 tph WNS condensing gas-fired fire tube boiler project for chemical industry

Product capacity: 6 tph

Working pressure: 6 tph

10 tph SZS condensing gas-fired boiler for cable industry

10 tph SZS condensing gas-fired boiler for cable industry

Product capacity: 6 tph

Working pressure: 6 tph

4 tph DZL biomass-fired steam boiler for feed factory

4 tph DZL biomass-fired steam boiler for feed factory

Product capacity: 4 tph

Working pressure: 4 tph

1.4 MW YYW thermal fluid heater for petrochemical factory

1.4 MW YYW thermal fluid heater for petrochemical factory

Product capacity: 1.4 MW

Working pressure: 1.4 MW